Υπηρεσιες


Νομικές υπηρεσίες

Παρέχουμε νομική συμβουλή σε ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων, τόσο για την δικαστική επιδίωξη των αξιώσεών σας, όσο και για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών. Επιπλέον έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαζόμαστε με ειδικούς τεχνικούς συμβούλους, μηχανικούς, οικονομολόγους κ.α. προκειμένου να παράσχουμε ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών. Ενδεικτικά οι τομείς ενασχόλησης του γραφείου είναι οι εξής:

Ακίνητα – Κτηματολόγιο
 • Νομικές συμβουλές για επενδύσεις και αγορά ακινήτων
 • Έλεγχος τίτλων ακινήτων στα κατά τόπους υποθηκοφυλακεία και κτηματολόγια
 • Διαχείριση ακίνητη περιουσίας κατοίκων εξωτερικού
 • Δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων κατά το στάδιο της κτηματογράφησης
 • Διόρθωση (εξωδικαστικά και δικαστικά) εσφαλμένων πρώτων εγγραφών στο Κτηματολόγιο
 • Δικαστική διεκδίκηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων
 • Επικύρωση ανώμαλων Δικαιοπραξιών
Εμπορικό Δίκαιο – Πνευματική Ιδιοκτησία
 • Εμπορικό σήμα
 • Δίκαιο ανταγωνισμού
 • Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Συμβουλευτική Εταιρειών
 • Αξιόγραφα
 • Εμπορικές μισθώσεις
Οικογενειακό δίκαιο
 • Διαζύγια (συναινετικά, κατ’ αντιδικία)
 • Διατροφή και επιμέλεια τέκνων
 • Επικοινωνία γονέα τέκνου
 • Δικαστική συμπαράσταση
 • Υιοθεσία
 • Προσβολή πατρότητας
Κληρονομικό δίκαιο
 • Αποδοχή/ αποποίηση κληρονομίας
 • Διεκδίκηση κληρονομιαίας περιουσίας
 • Κληρονομητήριο
Ποινικό Δίκαιο
 • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας
 • Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας
 • Ναρκωτικά
 • Ιατρικό σφάλμα
 • Πολεοδομικές παραβάσεις
 • Αγορανομικές παραβάσεις
Σωματεία – ΜΚΟ
 • Σύσταση σωματείων
 • Τροποποίηση καταστατικού
 • Συμβουλευτική
Προστασία Προσωπικών δεδομένων
 • Υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον Κανονισμό περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • Συμβουλευτική
Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
Τροχαία ατυχήματα
Δίκαιο Αλλοδαπών
Μεταφράσεις
 • Αγγλικά
 • Γερμανικά
 • Γαλλικά
 • Ισπανικά
 • Ιταλικά