Φεβρουάριος 14, 2018

Τα δικαιώματα που προστατεύονται (και) από τον GDPR

Πέρα από τις υποχρεώσεις που προβλέπει για τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο GDPR ενισχύει παράλληλα και την διασφάλιση του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα πρόσωπα, τα προσωπικά δεδομένα των οποίων υφίστανται επεξεργασία, έχουν το δικαίωμα να: