Αρχικη


Μαρία Ν. Σαρηγιαννίδου

Δικηγόρος

Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που επικεντρώνονται στην επίλυση αλλά και στην πρόληψη νομικών ζητημάτων, καθώς πιστεύουμε ότι είναι εξίσου σημαντικό, αν όχι σημαντικότερο να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις. Κατανοούμε τις μοναδικές ανάγκες κάθε εντολέα και προτείνουμε εξατομικευμένες λύσεις ανάλογα με την φύση της υπόθεσης, φροντίζοντας να λαμβάνουν ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις προτεινόμενες λύσεις και για την πορεία της υπόθεσης.

Η ολοκληρωμένη και αξιόπιστη νομική υποστήριξη είναι απαραίτητη τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα, καθώς η πολυπλοκότητα των συναλλαγών και των έννομων σχέσεων σε συνδυασμό με την δυναμική εξέλιξη της νομοθεσίας απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για την δημιουργία της κατάλληλης στρατηγικής και την επίλυση προβλημάτων.