Αρχικη


Μαρία Ν. Σαρηγιαννίδου

Δικηγόρος

Η πολυπλοκότητα των συναλλαγών και των έννομων σχέσεων σε συνδυασμό με την δυναμική εξέλιξη της νομοθεσίας απαιτούν την παροχή ολοκληρωμένης και αξιόπιστης νομικής υποστήριξης στις συναλλαγές τόσο των ιδιωτών όσο και των νομικών προσώπων.

Από το 2012 απευθύνονται στο γραφείο ιδιώτες αλλά και εταιρείες για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών ανάλογα με τις ανάγκες τους. Στόχοι του γραφείου είναι η πλήρης υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εντολέων τόσο δικαστικά όσο και εξωδικαστικά, η αξιόπιστη νομική υποστήριξή των εργασιών σας και η κατά το δυνατόν ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων σας.