Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4529/2018 για τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις του δικαίου ανταγωνισμού

Τα δικαιώματα που προστατεύονται (και) από τον GDPR
Φεβρουάριος 14, 2018
Ολοκληρώθηκε στις 5/3 η διαβούλευση του νομοσχεδίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Απρίλιος 12, 2018

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4529/2018 για τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις του δικαίου ανταγωνισμού

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 56 – 23.03.2018 στις 23.03.2018 

Δείτε το κείμενο του νόμου εδώ.