Φεβρουάριος 14, 2018

Τα δικαιώματα που προστατεύονται (και) από τον GDPR

Πέρα από τις υποχρεώσεις που προβλέπει για τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο GDPR ενισχύει παράλληλα και την διασφάλιση του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα πρόσωπα, τα προσωπικά δεδομένα των οποίων υφίστανται επεξεργασία, έχουν το δικαίωμα να:
Απρίλιος 12, 2018

Μάθε τι αλλάζει στα προσωπικά δεδομένα

Στόχος του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (γνωστός και ως ΓΚΠΔ/GDPR), ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 25η Μαΐου 2018, είναι η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας αυτών κατά τρόπο ενιαίο εντός της ΕΕ. Η σπουδαιότητα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον Ευρωπαίο νομοθέτη είναι εμφανής και από τα υψηλά διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται στις περιπτώσεις παραβάσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι το αγγλικό περιοδικό “The Economist” χαρακτήρισε τα δεδομένα ως «το πετρέλαιο της ψηφιακής εποχής».
Απρίλιος 14, 2018

Υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον GDPR

Οι συνεργάτες του γραφείου μας αναλαμβάνουν να σας παράσχουν εξειδικευμένες νομικές συμβουλές και να διαμορφώσουν πλήρες πρόγραμμα συμμόρφωσης. Ειδικότερα:
Μάιος 16, 2018

Ψέματα και αλήθειες για τον GDPR

Αύγουστος 9, 2018

Καλές και ξέγνοιαστες διακοπές!

Η καλοκαιρινή περίοδος ενδείκνυται για διακοπές και ελπίζουμε να πήγαν ή να έρθουν όλα όπως τα σχεδιάσατε! Ωστόσο παρακάτω θα βρείτε συνδέσμους που περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες […]